iI9820AHD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan. Robertas Pukenis

Kun. Simas Maksvytis

Ses. Adelė Baltrašiūnaitė

Adolfas Talačka

Vytautas Talačka

Vysk. Eugenijus Bartulis

Vysk. Juozapas Preikšas

Kan. Stanislovas Krumpliauskas

Kan. Bronius Antanaitis

Kun. Stasys Kazėnas

Kun. Petras Budriūnas

Kan. Saulius Filipavičius

Kun. Sigitas Uždavinys

Vaidotas Žukas

Juozas Vaičionis

Algimantas Stanislovas Kliauga

Viktorija Daujotytė

Rimantas Vanagas

Vygandas Račkaitis

Letas Palmaitis

Andrius Vitkūnas

Jonas Navakas

Algis Ladiga

Valentina Araminaitė

Saulius Nefas

Marija Remienė

Ema Mikulėnaitė

Elvyra Rugytė-Olubienė

Jūratė Laurinavičiūtė

Alė Tamošiūnienė

Rimvydas Griauzdė

Roma Griauzdienė

Alma Ambraškaitė

Aldona Daugilytė

Veronika Dikčiuvienė

Eugenija Pilinkienė

Rita Kripaitienė

Alfonsas Serbentas