Įmonės kodas: 302761886
Vilniaus g. 36, Anykščiai
Direktorius Tomas Tuskenis
Tel. (8 381) 5 14 47
 
Kontaktiniai el. pašto adresai:
anyksciukoplycia@gmail.com; 
angelumuziejus@gmail.com;
 
2012 metais Anykščiuose įkurta nauja kultūros įstaiga – Anykščių menų centras. Jis jungia į vieningą meno kompleksą Sakralinio meno centrą, Angelų muziejų, Anykščių koplyčią – Pasaulio Anykštėnų kūrybos centrą ir Šv. Mato bažnyčios varpinės bokšte įrengtą apžvalgos aikštelę. Menų centro pagrindinė veiklos sritis – profesionalaus ir sakralinio meno kaupimas, sklaida ir populiarinimas.
 
 Angelų muziejus / Sakralinio meno centras
  
Vilniaus g. 11, Anykščiai
Tel. (8 381) 5 14 47
 
 
 
 
 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios bokšto apžvalgos aikštelė
 
 Vilniaus g. 8, Anykščiai
 
 
Anykščių koplyčia – Pasaulio anykštėnų kūrybos centras 
 
Vilniaus g. 36, Anykščiai 
Tel. (8 381) 5 44 32
Mob. 8 686 47 096