2014 metų I ketv. finansinės ataskaitos

2014 metų II ketv. finansinės ataskaitos

2014 metų III ketv. finansinės ataskaitos

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita menu

Finansinės būklės ataskaita

25 VSAFAS priedas

20 VSAFAS 5priedas

20 VSAFAS 4 priedas

17 VSAFAS 8,13 priedai

17 VSAFAS 7,12 priedai

12_VSAFAS 1 priedas

8_VSAFAS1 priedas

6_VSAFAS 6 priedas